Erityistehtävät

Toiminnantarkastus
Marja-Leena Turunen, KHT
varalla Juhani Imponen

Vaalitoimikunta
Maikki Haapala
Ritva Pesonen
Irja TIkka

Jäsenasiat
Inari Pesonen (sihteeri)

Verkkosivut / Facebook
Piela Auvinen (tiedottaja)
 

Alueiden yhdyshenkilöt

Hallitus haluaa edistää SAy:n toimintaa ympäri Suomen. Tämän vuoksi on
etsitty aktiivisia jäseniä, jotka voisivat toimia hallituksen apuna.
Yhdyshenkilöiden toimenkuvana on

  • Toimia yhdyssiteenä hallituksen ja alueen välillä sekä maalaustapahtuman ja aluenäyttelyn järjestämisessä 
  • Suunnitella yhteistyössä hallituksen kanssa paikallisia näyttelyjä ja kursseja
  • Ottaa vetovastuuta aluenäyttelyn työryhmän toiminnasta paikallisella tasolla

Toimenkuvat vielä täydentyvät ajan myötä.

Tällä hetkellä alueiden yhdyshenkilöinä toimivat:

Pohjoinen Suomi, Oulu: Jaana Kokko-Alakärppä, info@artfermaatti.fi
Pohjoinen Suomi, Tornio: Tarja Hooli, tarja.hooli@tornio.fi

Savo, Itä-Suomi, Kuopio: Kirsi-Marja Myöhänen, kirsi-marja@myohanen.net
Pohjanmaa, Pietarsaari: Kerstin Sunabacka, kerstin_sunabacka@hotmail.com

Itä-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli, Juva: Anu Ahonen, anu.ahonen@iki.fi
Itä-Suomi, Savonlinna: Kaija-Leena Hänninen (ei vielä sähköpostiosoitetta)
Pirkanmaa,Tampere: Sirkkaliisa Virtanen, sirkkaliisa.virtanen@tampere.fi
Kymenlaakso, Loviisa: Masa Karhula, masa.karhula@kettukarhuhirvi.fi
Lounais-Suomi, Turku: Minna Sartes, minna.sartes@turku.fi
Uusimaa, Helsinki: Riitta Halttunen-Sommardahl, riitta.halttunen-sommardahl@elisanet.fi 

Olkaa rohkeasti yhteydessä aluevastaaviin, näin saadaan SAy:n toimintaa
laajasti ympäri Suomen! Palvellakseen jäsenistöään mahdollisimman hyvin SAy tarvitsee puuhanaisia ja
-miehiä ympäri Suomen. Etenkin Uudellamaalla tapahtuu paljon ja aluevastaavaa kaivattaisiin.

Haku on edelleen käynnissä, joten jos olet valmis kantamaan kortesi kehoon, ota yhteyttä puheenjohtajaan.